Uziomy poziome (bednarki) i przewody uziemiające

Bednarka stalowa pomiedziowana

Bednarka stalowa z ochronną powłoką miedzi nałożoną w procesie elektrolizy o grubości powłoki Cu min. 0,070 mm. Powłoka ochronna jest nakładana w celu zabezpieczenia stali przed korozją ziemną i elektrochemiczną na kilkadziesiąt lat.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%
Nr kat. X x Y
mm
Długość
m
Materiał
G110 72(60M) 20 x 3 60 stal pomiedziowana o grubości
powłoki 0,070 mm
G110 73(40M) 25 x 3 40
G110 74(30M) 25 x 4 30
G110 79(40M) 30 x 3 40
G110 75(30M) 30 x 4 30
G110 81(20M) 40 x 4 20
G110 83(20M) 40 x 5 20

Drut stalowy pomiedziowany

Drut stalowy z ochronną powłoką miedzi nałożoną w procesie elektrolizy o grubości powłoki Cu min. 0,070 mm. Powłoka ochronna jest nakładana w celu zabezpieczenia stali przed korozją ziemną i elektrochemiczną na kilkadziesiąt lat.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%
Nr kat. Średnica
mm
Długość
m
Materiał
G111 49 Ø 8  wg zamówienia stal pomiedziowana
o grubości powłoki 0,070 mm
G111 49(20M) Ø 8  20
G111 49(60M) Ø 8  60
G111 49(80M) Ø 8 80
 G111 50 Ø 10  wg zamówienia
 G111 50(20M) Ø 10  20
 G111 50(50M) Ø 10  50
 G111 49G250  Ø 8  wg zamówienia  stal pomiedziowana
o grubości powłoki 0,250 mm

Bednarka stalowa pomiedziowana cynowana

Bednarka stalowa z ochronnymi powłokami: miedzi (grubość 0,070 mm) i cyny. Zewnętrzna powłoka cyny zabezpiecza przed korozją w bardzo szerokim zakresie pH środowiska: 0,5-12,5.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%
Nr kat. X x Y
mm
Długość
m
Materiał
G110 91(60M) 20 x 3 60 stal pomiedziowana
o grubości
powłoki 0,070 mm,
cynowana
G110 92(40M) 25 x 3 40
G110 93(30M) 25 x 4 30
G110 94(40M) 30 x 3 40
G110 95(30M) 30 x 4 30
G110 96(30M) 40 x 4 30

Drut stalowy pomiedziowany cynowany

Drut stalowy z ochronnymi powłokami: miedzi (grubość 0,070 mm) i cyny. Zewnętrzna powłoka cyny zabezpiecza przed korozją w bardzo szerokim zakresie pH środowiska: 0,5-12,5.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%

Nr kat. Średnica
mm
Długość
m
Materiał
G111 80 Ø 8  wg zamówienia stal pomiedziowana
o grubości
powłoki 0,070 mm,
cynowana
G111 80(20M) Ø 8  20
G111 80(60M) Ø 8  60
G111 80(80M) Ø 8  80
G111 81 Ø 10  wg zamówienia
G111 81(20M) Ø 10  20
G111 81(50M) Ø 10  50