DANE KONTAKTOWE

Dane firmy

CBM Technology Sp. z o.o.
NIP PL 972 124 06 67
SĄD REJONOWY POZNAN – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer KRS: 0000431789
REGON: 30220087000000