Zgrzewanie egzotermiczne

CBM Weld to trwałe i łatwe w wykonaniu połączenie uziomów i bednarek za pomocą metody egzotermicznej polegającej na utworzeniu zgrzewu z miedzi ściśle przylegającego do pomiedziowanych elementów.
Łączy miedziane, pomiedziowane lub pomiedziowane-cynowane uziomy pionowe oraz bednarki poziome nie powodując uszkodzenia struktury powłoki miedzianej lub cynowej. Do wykonania takiego połączenie wystarczy grafitowa forma wielokrotnego użytku, proszek z którego powstanie zgrzew, uchwyt do formy oraz klamra stabilizująca.

Przykładowe połączenia uziomu pomiedziowanego
z bednarką pomiedziowaną lub miedzianą

C-UP-A

C-UP-B

C-UP-C

C-UP-D

C-UP-D

C-UP-D

Przykładowe połączenia bednarki pomiedziowanej lub miedzianej
z bednarką pomiedziowaną lub miedzianą

C-PP-A

C-PP-B

C-PP-C

C-PP-D

C-PP-E

C-PP-F

C-PP-G

C-PP-H

C-PP-I

C-PP-J

C-PP-K

C-PP-L

Przykładowe połączenia drutu pomiedziowanego lub przewodu
miedzianego z bednarką pomiedziowaną, miedzianą
lub płaskownikiem stalowym

C-PD-A

C-PD-B

C-PD-C

C-PD-D

Przykładowe połączenia bednarki pomiedziowanej ze stalowymi prętami konstrukcyjnymi 

C-PZ-A

Przykładowe połączenia bednarki pomiedziowanej lub miedzianej
z powierzchnią stalową

C-PB-A

C-PB-B

C-PB-A

Przykładowe połączenia uziomu pomiedziowanego
z drutem pomiedziowaną lub linką miedzianą

C-UD-A

C-UD-B

C-UD-C

Przykładowe połączenia drutu pomiedziowanego lub przewodu
miedzianego z drutem pomiedziowanym lub przewodem miedzianym

C-DD-A

C-DD-C

C-DD-E

C-DD-F

C-DD-G

C-DD-H

C-DD-I

Przykładowe połączenia drutu pomiedziowanego lub przewodu
miedzianego ze stalowymi prętami konstrukcyjnymi

C-DZ-A

C-DZ-B

C-DZ-C

C-DZ-D

C-DZ-E

C-DZ-F

Narzędzia i materiały potrzebne do wykonania zgrzewu egzotermicznego

Forma do zgrzewania

Proszki zgrzewające

Zapalarka iskrowa

Uchwyt do formy

Asortyment uzupełniający