Uziomy poziome - bednarki i druty

Bednarka stalowa pomiedziowana o grubości 3 mm

Bednarka stalowa z ochronną powłoką miedzi nałożoną w procesie elektrolizy o grubości powłoki Cu min. 0,070 mm. Powłoka ochronna jest nakładana w celu zabezpieczenia stali przed korozją ziemną i elektrochemiczną na kilkadziesiąt lat.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%. Tolerancja szerokości bednarki wynosi ± 1 mm
Nr kat. X x Y
mm
Długość
m
Materiał
C1100272(60M) 20 x 3 60 stal pomiedziowana o grubości
powłoki Cu 0,070 mm
C1100273(40M) 25 x 3 40
C1100279(40M) 30 x 3 40

 

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 bednarka o grubości 3 mm może być zginana pod maksymalnym kątem 90º ± 5°, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

W przypadku bednarki o grubości 3 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 15 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

 

Bednarka stalowa pomiedziowana cynowana o grubości 3 mm

Bednarka stalowa z ochronnymi powłokami: miedzi (grubość 0,070 mm) i cyny. Zewnętrzna powłoka cyny zabezpiecza przed korozją w bardzo szerokim zakresie pH środowiska: 2-12.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%. Tolerancja szerokości bednarki wynosi ± 1 mm
Nr kat. X x Y
mm
Długość
m
Materiał
C1100291(60M) 20 x 3 60 stal pomiedziowana
o grubości
powłoki Cu 0,070 mm,
cynowana
C1100292(40M) 25 x 3 40
C1100294(40M) 30 x 3 40

 

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 bednarka o grubości 3 mm może być zginana pod maksymalnym kątem 90º ± 5°, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

W przypadku bednarki o grubości 3 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 15 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

 

Bednarka stalowa pomiedziowana o grubości 4 mm

Bednarka stalowa z ochronną powłoką miedzi nałożoną w procesie elektrolizy o grubości powłoki Cu min. 0,070 mm. Powłoka ochronna jest nakładana w celu zabezpieczenia stali przed korozją ziemną i elektrochemiczną na kilkadziesiąt lat.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%. Tolerancja szerokości bednarki wynosi ± 1 mm
Nr kat. X x Y
mm
Długość
m
Materiał
C1100274(30M) 25 x 4 30 stal pomiedziowana o grubości
powłoki Cu 0,070 mm
C1100275(25M) 30 x 4 25
C1100275(30M) 30 x 4 30
C1100281(20M) 40 x 4 20

 

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 bednarka o grubości 4 mm może być zginana pod maksymalnym kątem 90º ± 5°, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

W przypadku bednarki o grubości 4 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 20 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

Bednarka stalowa pomiedziowana cynowana o grubości  4 mm

Bednarka stalowa z ochronnymi powłokami: miedzi (grubość 0,070 mm) i cyny. Zewnętrzna powłoka cyny zabezpiecza przed korozją w bardzo szerokim zakresie pH środowiska: 2-12.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%. Tolerancja szerokości bednarki wynosi ± 1 mm
Nr kat. X x Y
mm
Długość
m
Materiał
C1100293(30M) 25 x 4 30 stal pomiedziowana
o grubości
powłoki Cu 0,070 mm,
cynowana
C1100295(25M) 30 x 4 25
C1100295(30M) 30 x 4 30
C1100296(20M) 40 x 4 20

 

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 bednarka o grubości 4 mm może być zginana pod maksymalnym kątem 90º ± 5°, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

W przypadku bednarki o grubości 4 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 20 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

 

Bednarka stalowa pomiedziowana o grubości 5 mm

Bednarka stalowa z ochronną powłoką miedzi nałożoną w procesie elektrolizy o grubości powłoki Cu min. 0,070 mm. Powłoka ochronna jest nakładana w celu zabezpieczenia stali przed korozją ziemną i elektrochemiczną na kilkadziesiąt lat.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%. Tolerancja szerokości bednarki wynosi ± 1 mm
Nr kat. X x Y
mm
Długość
m
Materiał
C1100283(20M) 40 x 5 20 stal pomiedziowana o grubości
powłoki Cu 0,070 mm

 

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 bednarka o grubości 5 mm może być zginana pod maksymalnym kątem 90º ± 5°, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

W przypadku bednarki o grubości 5 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 25 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

Bednarka stalowa pomiedziowana cynowana o grubości  5 mm

Bednarka stalowa z ochronnymi powłokami: miedzi (grubość 0,070 mm) i cyny. Zewnętrzna powłoka cyny zabezpiecza przed korozją w bardzo szerokim zakresie pH środowiska: 2-12.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%. Tolerancja szerokości bednarki wynosi ± 1 mm
Nr kat. X x Y
mm
Długość
m
Materiał
C1100284(20M) 40 x 5 20 stal pomiedziowana o grubości powłoki Cu 0,070 mm, cynowana

 

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 bednarka o grubości 5 mm może być zginana pod maksymalnym kątem 90º ± 5°, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości bednarki ± 1 mm.

W przypadku bednarki o grubości 5 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 25 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia bednarki.

 

Drut stalowy pomiedziowany Ø 8 mm

Drut stalowy z ochronną powłoką miedzi nałożoną w procesie elektrolizy o grubości powłoki Cu min. 0,070 mm. Powłoka ochronna jest nakładana w celu zabezpieczenia stali przed korozją ziemną i elektrochemiczną na kilkadziesiąt lat.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%
Nr kat. Średnica
mm
Długość
m
Materiał
C1110249 Ø 8  wg zamówienia stal pomiedziowana
o grubości powłoki Cu 0,070 mm
C1110249(20M) Ø 8  20
C1110249(60M) Ø 8  60
C1110249(80M) Ø 8 80
C1110249C250  Ø 8  wg zamówienia  stal pomiedziowana
o grubości powłoki Cu 0,250 mm

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 drut może być zginany pod maksymalnym kątem 90º ± 5°, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości drutu ± 1 mm.

W przypadku drutu o średnicy 8 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 40 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia drutu.

 

Drut stalowy pomiedziowany cynowany Ø 8 mm

Drut stalowy z ochronnymi powłokami: miedzi (grubość 0,070 mm) i cyny. Zewnętrzna powłoka cyny zabezpiecza przed korozją w bardzo szerokim zakresie pH środowiska: 2-12.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%

Nr kat. Średnica
mm
Długość
m
Materiał
C1110280 Ø 8  wg zamówienia stal pomiedziowana
o grubości
powłoki Cu 0,070 mm,
cynowana
C1110280(20M) Ø 8  20
C1110280(60M) Ø 8  60
C1110280(80M) Ø 8  80

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 drut może być zginany pod maksymalnym kątem 90º ± 5°, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości drutu ± 1 mm.

W przypadku drutu o średnicy 8 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 40 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia drutu.

 

Drut stalowy pomiedziowany Ø 10 mm

Drut stalowy z ochronną powłoką miedzi nałożoną w procesie elektrolizy o grubości powłoki Cu min. 0,070 mm. Powłoka ochronna jest nakładana w celu zabezpieczenia stali przed korozją ziemną i elektrochemiczną na kilkadziesiąt lat.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%
Nr kat. Średnica
mm
Długość
m
Materiał
C1110250 Ø 10  wg zamówienia stal pomiedziowana
o grubości powłoki Cu 0,070 mm
C1110250(20M) Ø 10  20
C1110250(50M) Ø 10  50

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 drut może być zginany pod maksymalnym kątem 90º ± 5°, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości drutu ± 1 mm.

W przypadku drutu o średnicy 10 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 50 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia drutu.

 

Drut stalowy pomiedziowany cynowany Ø 10 mm

Drut stalowy z ochronnymi powłokami: miedzi (grubość 0,070 mm) i cyny. Zewnętrzna powłoka cyny zabezpiecza przed korozją w bardzo szerokim zakresie pH środowiska: 2-12.
Jednostką sprzedaży jest kilogram, tolerancja wagi wynosi ± 5%

Nr kat. Średnica
mm
Długość
m
Materiał
C1110281 Ø 10 wg zamówienia stal pomiedziowana
o grubości
powłoki Cu 0,070 mm,
cynowana
C1110281(20M) Ø 10  20
C1110281(50M) Ø 10  50

Zgodnie z normą PN/EN 62561-2 drut może być zginany pod maksymalnym kątem 90º ± 5°, a promień zginania powinien być równy pięciokrotnej grubości drutu ± 1 mm.

W przypadku drutu o średnicy 10 mm promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 50 mm.

Rysunek przedstawia przyrząd który umożliwia poprawne wykonanie zgięcia drutu.