Uchwyty

Uchwyty krzyżowe do połączeń z uziomami pionowymi

Uchwyt krzyżowy profilowany z czterema śrubami M10 umożliwia łączenie uziomu z bednarką lub przewodem okrągłym. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali
Nr kat. Wymiary Materiał
uziom St/Cu
mm
bednarka
mm
drut/linka
mm²
C1030432N 14,2; 16 ≤ 40 28-78 blacha stal nierdzewna 2 mm, śruby ze stali nierdzewnej M10
C1030433N 17,2 ≤ 40 28-78

Uchwyt krzyżowy profilowany z czterema śrubami M8 umożliwia łączenie uziomu z bednarką lub przewodem okrągłym. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali

Nr kat. Wymiary Materiał
uziom St/Cu
mm
bednarka
mm
drut/linka
mm²
C1030495N 14,2; 16 ≤ 40 28-78 blacha stal nierdzewna 2 mm, śruby ze stali nierdzewnej M8
C1030496N 17,2 ≤ 40 28-78

Uchwyty skośne do połączeń z uziomami pionowymi

Uchwyt skośny uziom-przewód z dwiema śrubami M8 umożliwia łączenie uziomu z bednarką lub przewodem okrągłym. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali
Nr kat. Wymiary Materiał
uziom St/Cu
mm
bednarka
mm
drut/linka
mm²
C1030428N 14,2; 16 ≤ 30 28-78 blacha stal nierdzewna 2 mm, śruby ze stali nierdzewnej M8
C1030429N 17,2 ≤ 30 28-78

Uchwyt skośny uziom-bednarka z dwiema śrubami M8 umożliwia łączenie uziomu z bednarką. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali

Nr kat. Wymiary Materiał
uziom St/Cu
mm
bednarka
mm
C1030478N 14,2; 16 ≤ 40 blacha stal nierdzewna 2 mm, śruby ze stali nierdzewnej M8
C1030479N 17,2 ≤ 40

Uchwyt końcowy do połączeń z uziomami pionowymi

Uchwyt końcowy z dwiema śrubami M10 umożliwia łączenie uziomu z bednarką w linii prostej. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali
Nr kat. Wymiary Materiał
uziom St/Cu
mm
bednarka
mm
C1030472N 14,2; 16 ≤ 40 blacha stal nierdzewna 2 mm, ruby ze stali nierdzewnej M10
C1030473N 17,2 ≤ 40

Uchwyty krzyżowe do łączenia przewodów

Uchwyt krzyżowy przewód-przewód z czterema śrubami M10 umożliwia łączenie bednarki z bednarką lub bednarki z przewodem okrągłym, lub przewodu okrągłego z przewodem okrągłym. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali

Nr kat. Wymiary Materiał
bednarka
mm
drut
mm²
C1030442N ≤ 40 28-78 blacha stal nierdzewna 2 mm, śruby ze stali nierdzewnej M10

Uchwyt krzyżowy przewód-przewód z czterema śrubami M8 umożliwia łączenie bednarki z bednarką lub bednarki z przewodem okrągłym, lub przewodu okrągłego z przewodem okrągłym. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali

Nr kat. Wymiary Materiał
bednarka
mm
drut
mm²
C1030405N ≤ 36 28-78 blacha stal nierdzewna 2 mm, śruby ze stali nierdzewnej M8

Uchwyty skośne do łączenia przewodów

Uchwyt skośny przewód-przewód z dwiema śrubami M8 umożliwia łączenie bednarki z bednarką lub bednarki z przewodem okrągłym, lub przewodu okrągłego z przewodem okrągłym. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali
Nr kat. Wymiary Materiał
bednarka
mm
drut
mm²
C1030430N ≤ 40 28-78 blacha stal nierdzewna 2 mm, śruby ze stali nierdzewnej M8
Uchwyt skośny bednarka-bednarka z dwiema śrubami M8 umożliwia łączenie bednarki z bednarką. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali
Nr kat. Wymiary Materiał
bednarka
mm
bednarka
mm
C1030431N ≤ 40 ≤ 40 blacha stal nierdzewna 2 mm, śruby ze stali nierdzewnej M8