Obliczanie prostego układu uziomowego

Obliczanie przekroju przewodu uziomowego

PLIKI DO POBRANIA
Artykuły, badania, certyfikaty i filmy szkoleniowe

Filmy szkoleniowe

Testy potwierdzające jakość powłoki uziomów pomiedziowanych oraz bednarek i drutów pomiedziowanych wg normy PN-EN 62561-2

Aby materiały stosowane do systemów uziemiających spełniały swoją rolę, a w szczególności nie uległy korozji przez 30 lat muszą spełniać warunki zawarte w normie PN-EN 62561-2. Norma ta określa metody badania jakości pomiedziowanych bednarek, drutów i pomiedziowanych prętów.

Poniżej wymogi dla poszczególnych wyrobów:

PLASTYCZNOŚĆ – zginanie pręta, bednarki i drutu pod kątem min 90 stopni. Powłoka nie ma prawa pęknąć ani się odwarstwić od stali w miejscu zginania.

PRZYCZEPNOŚĆ – test przeznaczony jest dla prętów uziomowych. Pręt jest przebijany pomiędzy płytami stalowymi, pomiędzy którymi przerwa powinna być mniejsza o 1,4 mm niż średnica przebijanego pręta. Przebijanie przez stalowe płyty powinno oddzielić stal od stali, a powłoka miedziana nie powinna się od niej odwarstwić.

GRUBOŚĆ POWŁOKI – w normie minimalna grubość powłoki miedzianej dla prętów uziomowych wynosi 0,250 mm a dla bednarek i drutów 0,070 mm. Aby określić grubość powłoki należy posłużyć się miernikiem służącym do badania grubości powłoki. Miernik mierzy grubość warstwy niemetalicznej na podłożu metalicznym i jest to odległość od powierzchni czujnika do powierzchni metalowej.

Podana powłoka Cu 0,250 mm ma zapobiec zredukowaniu grubości powłoki poniżej 0,100 mm podczas wbijania uziomu w grunt. Prosty test przebijania pręta pomiedziowanego pomiędzy szczękami imadła wskazuje, że powłoka miedziana zostanie zredukowana do ok 0,100 mm, co pozwala utrzymać odporność korozyjną na okres 30 lat. Normy dotyczące uziemień warunkują powłokę Cu na pręcie 0,250 mm, a na bednarce i drucie 0,070 mm. Bednarki i druty nie są narażone na mechaniczne uszkodzenia podczas instalacji tak jak to występuje w czasie instalacji prętów uziomowych, dlatego powłoka 0,070 mm jest wystarczająca aby zapewnić odporność korozyjną na 30 lat.

Nasze produkty są potwierdzone “badaniami typu” przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium BBJ. Certyfikaty potwierdzają zgodność naszych produktów z normą PN-EN 62561-2.