Obliczanie prostego układu uziomowego

Obliczanie przekroju przewodu uziomowego

PLIKI DO POBRANIA
Artykuły, badania, certyfikaty i filmy szkoleniowe

Filmy szkoleniowe

Konstrukcja i cechy systemu uziemień pomiedziowanych

System uziemień pomiedziowanych składa się z prętów uziomowych stalowych pomiedziowanych na grubości powłoki Cu 0,250 mm oraz bednarek i drutów stalowych pomiedziowanych na grubość powłoki Cu 0,070 mm. Bednarki, druty i pręty pomiedziowane mogą być łączone za pomocą uchwytów ze stali nierdzewnej lub metodą zgrzewania egzotermicznego.

Poniżej prezentujemy:
– dwa rodzaje konstrukcji pomiedziowanych prętów uziomowych;
– drut i bednarka pomiedziowana.

Uziomy stalowe pomiedziowane z grubością powłoki Cu 0,250 mm kute z tuleją uszczelniająco-wzmacniającą oraz gwintowane łączone przy pomocy złączek

Podana powłoka Cu 0,250 mm ma zapobiec zredukowaniu grubości powłoki poniżej 0,100 mm podczas wbijania uziomu w grunt. Prosty test przebijania pręta pomiedziowanego pomiędzy szczękami imadła wskazuje, że powłoka miedziana zostanie zredukowana do ok 0,100 mm, co pozwala utrzymać odporność korozyjną na okres 30 lat. Normy dotyczące uziemień warunkują powłokę Cu na pręcie 0,250 mm, a na bednarce i drucie 0,070 mm. Bednarki i druty nie są narażone na mechaniczne uszkodzenia podczas instalacji, tak jak to występuje w czasie instalacji prętów uziomowych, dlatego powłoka 0,070 mm jest wystarczająca, aby zapewnić odporność korozyjną na 30 lat.

Każda z konstrukcji posiada innego rodzaju zalety i ma zastosowanie dla innych warunków występujących podczas instalacji prętów uziomowych.

Zalety konstrukcji uziomów kutych z grubością powłoki Cu 0,250 mm:
– połączenie uziomów bolec-wpust (bez złączki) pozwala na uzyskanie niskiej rezystancji dzięki dobremu kontaktowi z gruntem na całej długości uziomu;
– brak dodatkowego osprzętu, tj. grotów, złączek;
– tuleja ze stali nierdzewnej wzmacnia mechanicznie połączenie uziomów i zabezpiecza przed korozją miejsce połączenia dwóch prętów.

Uziomy kute są przeznaczone do pogrążania na głębokość około 9 metrów, a dzięki kontaktowi z gruntem na całej długości pręta pozwalają uzyskać najniższą rezystancję w danych warunkach dla jednego pręta. Niską (wymaganą) rezystancję dla systemu uziemienia można uzyskać poprzez pogrążenia prętów pomiedziowanych w wielu miejscach i połączenia ich za pomocą bednarek pomiedziowanych. Poniżej przykładowy system uziemień z wartością rezystancji 2 Ohm.

W przypadku łączenia prętów pomiedziowanych za pomocą bednarki pomiedziowanej należy pamiętać o zachowaniu zasady minimalnej odległości pomiędzy prętami, która powinna być równa długości pogrążonych prętów pomiedziowanych, ale nie większa niż 10 m.

Zalety konstrukcji uziomów łączonych przy pomocy złączek z grubością powłoki Cu 0,250 mm

Uziomy gwintowane łączone za pomocą złączek są przeznaczone do pogrążania na głębokość nawet 30 m. Niską (wymaganą) rezystancję dla systemu uziemienia w danych warunkach można uzyskać poprzez głębokie pogrążenia prętów w jednym punkcie nawet do 30 metrów. Czubek pierwszego pręta pogrążonego na taką głębokość będzie miał kontakt z warstwą gruntu o najniższej rezystywności. Takie rozwiązanie ma zastosowanie, gdy powierzchnia do budowy systemu uziemiającego jest ograniczona.
Obok znajduje się wykres zależności rezystancji od głębokości pogrążenia jednego punktu uziomowego.

Bednarki i druty stalowe pomiedziowane na grubość powłoki 0,070 mm.

Bednarki i druty nie są narażone na mechaniczne uszkodzenia podczas instalacji tak jak to występuje w czasie instalacji prętów uziomowych, dlatego powłoka 0,070 mm jest wystarczająca, aby zapewnić odporność korozyjną na 30 lat. Najważniejszą cechą bednarki i drutu stalowego pomiedziowanego jest wyjątkowo dobra plastyczność I przyczepność powłoki do stali. Bednarka i drut są wielokrotnie i pod różnym kątem wyginane podczas montażu.