Obliczanie prostego układu uziomowego

Obliczanie przekroju przewodu uziomowego

PLIKI DO POBRANIA
Artykuły, badania, certyfikaty i filmy szkoleniowe

Filmy szkoleniowe

Testy potwierdzające jakość powłoki uziomów pomiedziowanych oraz bednarek i drutów pomiedziowanych wg normy PN-EN 62561-2

Aby materiały stosowane do systemów uziemiających spełniały swoją rolę, a w szczególności nie uległy korozji przez 30 lat muszą spełniać warunki zawarte w normie PN-EN 62561-2. Norma ta określa metody badania jakości pomiedziowanych bednarek, drutów i pomiedziowanych prętów.

Poniżej wymogi dla poszczególnych wyrobów:

PLASTYCZNOŚĆ – zginanie pręta, bednarki i drutu pod kątem min 90 stopni. Powłoka nie ma prawa pęknąć ani się odwarstwić od stali w miejscu zginania.

PRZYCZEPNOŚĆ – test przeznaczony jest dla prętów uziomowych. Pręt jest przebijany pomiędzy płytami stalowymi, pomiędzy którymi przerwa powinna być mniejsza o 1,4 mm niż średnica przebijanego pręta. Przebijanie przez stalowe płyty powinno oddzielić stal od stali, a powłoka miedziana nie powinna się od niej odwarstwić.

GRUBOŚĆ POWŁOKI – w normie minimalna grubość powłoki miedzianej dla prętów uziomowych wynosi 0,250 mm a dla bednarek i drutów 0,070 mm. Aby określić grubość powłoki należy posłużyć się miernikiem służącym do badania grubości powłoki. Miernik mierzy grubość warstwy niemetalicznej na podłożu metalicznym i jest to odległość od powierzchni czujnika do powierzchni metalowej.

Podana powłoka Cu 0,250 mm ma zapobiec zredukowaniu grubości powłoki poniżej 0,100 mm podczas wbijania uziomu w grunt. Prosty test przebijania pręta pomiedziowanego pomiędzy szczękami imadła wskazuje, że powłoka miedziana zostanie zredukowana do ok 0,100 mm, co pozwala utrzymać odporność korozyjná na okres 30 lat. Normy dotycz}ce uziemień warunkuj} powłokę Cu na pręcie 0,250 mm, a na bednarce i drucie 0,070 mm. Bednarki i druty nie s} narażone na mechaniczne uszkodzenia podczas instalacji tak jak to występuje w czasie instalacji prętów uziomowych, dlatego powłoka 0,070 mm jest wystarczaj}ca aby zapewnić odporność korozyjná na 30 lat.

Nasze produkty są potwierdzone “badaniami typu” przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium BBJ. Certyfikaty potwierdzają zgodność naszych produktów z normą PN-EN 62561-2.