Obliczenia rezystancji, konfiguracji i kosztu układu uziemiającego zgodnie z normą BS7430 1991
Krok 1/2

Dane wejściowe:

całkowita długość uziomu pionowego [m] L
średnica uziomu pionowego [m] d
rezystowność gruntu [Ohm*m] q
Wyliczona wartość rezystancji w Ω

Materiały dla układu uziemiającego - dane do wprowadzenia:

kod tow.

cena w PLN za jednostkę

jednostka

Waluta
Bednarka pomiedziowana 20 x 3 Fe/Cu 70 µm

ilość

cena w PLN za jednostkę

kod tow.

cena w PLN za jednostkę

jednostka

Uchwyt do łączenia przewodu (bednarki i druty) z uziomem

Uziom kuty pomiedziowany 14,2 mm x 1,5m Fe/Cu 250 µm
Uziom złączkowy pomiedziowany 14,2 mm x 1,5m Fe/Cu 250 µm
Złączka 5/8
Grot 5/8

Robocizna dla układu uziemiającego - dane do wprowadzenia:

Ułożenie bednarki
Pogrążanie prętów uziomowych

Materiały uzupełniające - dane do wprowadzenia:

Wpisz ilość i ceny jeżeli występuje konieczność zastosowania poniższych produktów

kod tow.

cena w PLN za jednostkę

ilość

jednostka

Uchwyt do łączenia przewodów (bednarki i druty)
Bednarka pomiedziowana 20 x 3 Fe/Cu 70 µm
Trzpień do wbijania uziomów kutych Ø 14,2 mm lub 16 mm
Stabilizator trzpienia do wbijania uziomów kutych Ø 14,2 mm
Bijak do uziomu kutego Ø 14,2 mm
Głowica 5/8” do wbijania uziomu z gwintem Ø 14,2 mm
Bijak do uziomu z gwintem dla głowicy 5/8”
Środek smarujący do złączek gwintowanych
Studzienka kontrolno-pomiarowa 258x258x215x160 mm
Studzienka kontrolno-pomiarowa 260x215x210x110 mm
Taśma izolująca do połączeń podziemnych o szerokości 30 mm i długości 10 m
Taśma izolująca do połączeń podziemnych o szerokości 50 mm i długości 10 m