Uchwyty

Uchwyty krzyżowe do połączeń z uziomami pionowymi

Uchwyt krzyżowy profilowany z czterema śrubami M10 umożliwia łączenie uziomu z bednarką lub przewodem okrągłym. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali
Nr kat. Wymiary Materiał
uziom St/Cu
mm
bednarka
mm
drut/linka
mm²
G103 32N 12,8; 14,2 ≤ 40 28-78 stal nierdzewna, śruby ze stali nierdzewnej M10
G103 33N 17,2 ≤ 40 28-78

Uchwyt krzyżowy profilowany z czterema śrubami M8 umożliwia łączenie uziomu z bednarką lub przewodem okrągłym. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali

Nr kat. Wymiary Materiał
uziom St/Cu
mm
bednarka
mm
drut/linka
mm²
G103 95N 12,8; 14,2 ≤ 36 28-78 stal nierdzewna, śruby ze stali nierdzewnej M8
G103 96N 17,2 ≤ 36 28-78

Uchwyty skośne do połączeń z uziomami pionowymi

Uchwyt skośny uziom-przewód z dwiema śrubami M8 umożliwia łączenie uziomu z bednarką lub przewodem okrągłym. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali
Nr kat. Wymiary Materiał
uziom St/Cu
mm
bednarka
mm
drut/linka
mm²
G103 28N 12,8; 14,2 ≤ 30 28-78 stal nierdzewna, śruby ze stali nierdzewnej M8
G103 29N 17,2 ≤ 30 28-78

Uchwyt skośny uziom-bednarka z dwiema śrubami M8 umożliwia łączenie uziomu z bednarką. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali

Nr kat. Wymiary Materiał
uziom St/Cu
mm
bednarka
mm
G103 78N 12,8; 14,2 ≤ 40 stal nierdzewna, śruby ze stali nierdzewnej M8
G103 79N 17,2 ≤ 40

Uchwyt skośny uziom-uziom z dwiema śrubami M8 umożliwia łączenie uziomu z uziomem. Uchwyt wyposażony w przekładkę ze stali nierdzewnej

Nr kat. Wymiary Materiał
uziom St/Cu
mm
uziom St/Cu
mm
G103 69N 12,8; 14,2 12,8; 14,2 stal nierdzewna, śruby ze stali nierdzewnej M8
G103 70N 17,2 17,2

Uchwyt końcowy do połączeń z uziomami pionowymi

Uchwyt końcowy z dwiema śrubami M10 umożliwia łączenie uziomu z bednarką w linii prostej. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali
Nr kat. Wymiary Materiał
uziom St/Cu
mm
bednarka
mm
G103 72N 12,8; 14,2 ≤ 40 stal nierdzewna, ruby ze stali nierdzewnej M10
G103 73N 17,2 ≤ 40

Uchwyty krzyżowe do łączenia przewodów

Uchwyt krzyżowy przewód-przewód z czterema śrubami M10 umożliwia łączenie bednarki z bednarką lub bednarki z przewodem okrągłym, lub przewodu okrągłego z przewodem okrągłym. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali

Nr kat. Wymiary Materiał
bednarka
mm
drut
mm²
G103 42N ≤ 40 28-78 stal nierdzewna, śruby ze stali nierdzewnej M10

Uchwyt krzyżowy przewód-przewód z czterema śrubami M8 umożliwia łączenie bednarki z bednarką lub bednarki z przewodem okrągłym, lub przewodu okrągłego z przewodem okrągłym. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali

Nr kat. Wymiary Materiał
bednarka
mm
drut
mm²
G103 05N ≤ 36 28-78 stal nierdzewna, śruby ze stali nierdzewnej M8

Uchwyty skośne do łączenia przewodów

Uchwyt skośny przewód-przewód z dwiema śrubami M8 umożliwia łączenie bednarki z bednarką lub bednarki z przewodem okrągłym, lub przewodu okrągłego z przewodem okrągłym. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali
Nr kat. Wymiary Materiał
bednarka
mm
drut
mm²
G103 30N ≤ 40 28-78 stal nierdzewna, śruby ze stali nierdzewnej M8
Uchwyt skośny bednarka-bednarka z dwiema śrubami M8 umożliwia łączenie bednarki z bednarką. Uchwyt standardowo wyposażony w przekładkę zapobiegającą powstawaniu korozji między miedzią a cynkiem w przypadku łączenia tych różnych metali
Nr kat. Wymiary Materiał
bednarka
mm
bednarka
mm
G103 31N ≤ 40 ≤ 40 stal nierdzewna, śruby ze stali nierdzewnej M8