CBM Weld - zgrzewanie egzotermiczne

Narzędzia i materiały potrzebne do wykonania zgrzewu egzotermicznego

Forma do zgrzewania

Uchwyt do formy

Proszki zgrzewające

Zapalarka iskrowa

Asortyment uzupełniający

Przykładowe połączenia bednarki pomiedziowanej lub miedzianej
z bednarką pomiedziowaną lub miedzianą

GBB41

GBB14

GBB40

GBB04

GBB12

GBB01

GBB07

Przykładowe połączenia uziomu pomiedziowanego
z bednarką pomiedziowaną lub miedzianą

GBR02

GBR07

Przykładowe połączenia drutu pomiedziowanego lub przewodu
miedzianego z powierzchnią stalową

GCS32

GCS34

GCS06

GCS04

Przykładowe połączenia drutu pomiedziowanego lub przewodu
miedzianego z bednarką pomiedziowaną lub miedzianą

GCB05

GCB02

GCB03

Przykładowe połączenia drutu pomiedziowanego lub przewodu
miedzianego z drutem pomiedziowanym lub przewodem miedzianym

GCC14

GCC01

GCC02

GCC11

Przykładowe połączenia drutu pomiedziowanego lub przewodu
miedzianego z uziomem pomiedziowanym

GCR04

GCR25

GCR02

Przykładowe połączenia drutu pomiedziowanego lub przewodu
miedzianego ze stalowymi prętami konstrukcyjnymi

GRE01

GRE04

GRE02

GRE06

Przykładowe połączenia bednarki pomiedziowanej lub miedzianej
z powierzchnią stalową

GBS01

GBS02