Certyfikaty

Badanie typu
PN-EN 62561-2:2012

DLA UZIOMÓW PIONOWYCH
POMIEDZIOWANYCH

Badanie typu
PN-EN 50164-2:2010

DLA UZIOMÓW PIONOWYCH
POMIEDZIOWANYCH

Badanie typu
PN-EN 62561-2:2012

DLA BEDNAREK I DRUTÓW
POMIEDZIOWANYCH

Badanie typu
PN-EN 50164-2:2010

DLA BEDNAREK I DRUTÓW
POMIEDZIOWANYCH

Badanie typu
PN-EN 62561-2:2012

DLA POŁĄCZEŃ UZIOMÓW
PIONOWYCH POMIEDZIOWANYCH

Badanie typu
PN-EN 62561-1:2012

DLA UCHWYTÓW ZACISKOWYCH
ŁĄCZĄCYCH UZIOM Z BEDNARKĄ