Obliczenia porównawcze przekrojów oraz kosztów dla przewodów uziemiających

Dane do wprowadzenia:

Bednarka z powłoką Fe/Cu

Bednarka z powłoką Fe/Cu/Sn

Bednarka Cu

Bednarka ze stali nierdzewnej

Bednarka ocynkowana ogniowo Fe/Zn

Wartość maksymalna prądu zwarciowego w kA

Czas trwania zwarcia [s]

Maksymalna temp. zewnętrzna w °C

Ilość bednarki w metrach wg. projektu

Cena bednarki za 1kg

Waluta

Stałe dane przewodników:
Pojemność cieplna na jednostkę objętości
Współczynnik cieplny rezystywności w 20 °C
Rezystownośc przewodu uziomowego w 20 °C
Wsp. Temperatury
Maksymalna dopuszczalna temperatura w 20 °C